top of page

SUNDET BRYGGE

Sted

Sundet Eidsvoll

Program

Reguleringsoppdrag 270 leiligheter

Areal

17 600 m2 BRA

Fase

Mulighetsstudie/Skisseprosjekt/deljregulering

VTD

Prosjektleder arkitektur, ansvarlig søker for Romfarer arkitekter AS, ansvarlig landskapsarkitekt

År

2017-2018

Oppdragsgiver

Sollitoppen AS

Team

Vibeke T. Dahle, Tonje Skaga, Jan Rune Slang, Alexandra Skandali, Jens Jensen

Illustrasjon

XR

Skjermbilde 2017-06-21 kl. 14.10.10-kopi.png
Unknown-2-kopi.jpeg

Sundet brygge ligger langs vestbredden av Vorma, sentralt plassert på Eidsvoll. Strandpromenaden fra Eidsvoll sentrum er forlenget og integrert som en del av prosjektet. Det er lagt til rette for aktiviteter for alle aldre, blant annet robåtutleie, badeplass og lekeplasser.

170602 Utomhusplan A0-kopi.jpg

​Bygningsmassen består av henholdsvis oppgangsblokker med midtkorridor, gjennomgående leiligheter, leiligheter over to plan og townhouseleiligheter beliggende mot omkringliggende gateløp. Uterommene er godt skjermet og uten biltrafikk. Parkeringsarealer er lagt sammenhengende under terreng, med nedkjøring fra gateløpene.

9233_00002-kopi.jpg

På bakkeplan mot Vorma er det innarbeidet fellesarealer for beboerne, arealer for lagring av kajakker og café/restaurant ut mot badeplassen.

9233_00003-kopi.jpg

STABEKK SKOLE

VOLVO FURUSETH

bottom of page