top of page

Yran & Dahle arkitekter AS ble opprettet i 2021 av Julia Yran og Vibeke Thoresen Dahle, begge har lang erfaring med

over 25 år i bransjen.

 

God arkitektur skal skape gode rom for mennesker, og være et bidrag til fellesskapet og stedet. Vi tegner arkitektur som skal fremme samspill mellom mennesker og skape tilhørighet til omgivelsene. Vi ønsker å utvikle konsepter som er visjonære og sanselige, med fokus på stedstilpasning, funksjon og materialer. Med dagens klimaproblematikk og et økende krav om klimavennlige bygg, energisparing og ivaretagelse av biologisk mangfold, ønsker vi å bidra i utviklingen med økt fokus og en helhetlig økologisk tankegang fra første strek.

Sentralt godkjent for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven

Foretaket [Yran & Dahle arkitekter AS] med organisasjonsnummer 926515608, er gitt følgende

sentrale godkjenning i medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 22-1 og forskrift

ombyggesak av 26. mars 2010 nr 488 (SAK10).

- Prosjektering av Arkitektur i tiltaksklasse 3

- Prosjektering av Veg, utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 2

- Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 3

Vår kompetanse dekker de fleste områder av arkitekturfaget: nybygg fra stor til liten skala, transformasjon, regulering, rehabilitering og restaurering. Vi er også utstillingsarkitekter for flere muséer og tegner møbler, ombygginger og hele interiører.

 

Yran & Dahle arkitekter AS er ansvarlig prosjekterende i alle prosjektfaser:

- Regulering

- Programmering

- Idé-/Skisseprosjekt

- Offentlige søknader

- Detaljprosjekt

- Kontrahering/tilbudsunderlag

- Oppfølging

- Avslutning og sluttdokumentasjon

Bilde av oss.jpg
Ansvarsrett_logo_sort.png
bottom of page