top of page
1226 Perspektiv_mere_eplehage-kopi_edited.jpg

STASJONSLØKKA

Sted

Råholt, Eidsvoll

Program

Leilighetsbygg

Areal

40 000 m2 BTA

Fase

Skisseprosjekt/forprosjekt/omregulering

VTD

Prosjektleder arkitektur, ansvarlig søker for Romfarer arkitekter AS

År

2016-2018

Oppdragsgiver

Bori Boligbyggerlag/Råholthøyden 3 AS

Team

Vibeke T. Dahle, Jan Rune Slang, Stein Høglund, Kerstin Otterbein Nilsen, Jens Jensen

Illustrasjon

Romfarer arkitekter AS

Fotograf

Are Carlsen

Vibeke og Julia 9 (1).jpg
Pressebilde5-kopi.jpg

Stasjonsløkka er et sentralt område lokalisert på Råholt, nær sentrumsfunksjoner og Eidsvoll verk stasjon. 

Stasjonsløkka 2.jpg

Under bygging. 

hus A fasade perspektiv-kopi.jpg

Bygningsmassen består av 11 leilighetsbygg med til sammen 391 leiligheter i en kombinasjon av oppgangsblokker og svalgangsblokker. Leilighetene er fra 1-til 4-roms. Bebyggelsen er differensiert med hensyn til høyde, volumoppbygging og fasadeuttrykk.

hus B fasade perspektiv-kopi.jpg

Parkeringsarealer er lagt sammenhengende under bakkenivå. Det er lagt vekt på varierte utearealer med god gangveitilknytning til stasjonen og sentrum. 

1226 Oversikt område_low res-kopi.jpg

Resten av området er under utvikling. ​

SAGENE BAD

SUNDGATA 11

bottom of page