top of page
IMG_6788-kopi.JPG

HYTTE VESTERØYA

Sted

Vesterøya, Sandefjord kommune

Program

Ombygging av hytte og tilbygg

Areal

130 m2

Fase

Skisseprosjekt/forprosjekt/detaljprosjekt

Julia Yran/Yran & Dahle arkitekter

Prosjektleder, Ansvarlig arkitekt, Ansvarlig søker

År

2019-22

Oppdragsgiver

Ragnhild og Helga Loen Rafto

Illustrasjon & foto

Julia Yran

IMG_6762-kopi.JPG
IMG_6828-kopi.JPG

Totalombygging og påbygg av eksisterende hytte med store råteskader. Hytta ligger i 100-meterssonen og

grensende mot LNF-område.

IMG_6840-kopi.JPG
IMG_6783-kopi.JPG
IMG_6811-kopi.JPG

Eksisterende bygningsdeler ble beholdt der det var mulig, og nybygg etterstreber lang levetid med bl.a. malmfurukledning og sinktak.

IMG_6889-kopi.JPG

RS NOATUN

EMHOLTVEIEN

bottom of page