top of page
_DSC4989.JPG

LØKKEBERG BARNEHAGE & STUDENTBOLIGER

Sted

Lovisenberg, St. Hans Haugen, Oslo

Program

Totalrehabilitering med nye studentboliger og barnehage

Areal

2700 m2

Fase

Skisseprosjekt/forprosjekt/detaljprosjekt

VTD

Prosjektleder arkitektur, ansvarlig landskapsarkitekt, ansvarlig søker for Romfarer arkitekter AS

Romfarer arkitekter AS

Ansvarlig prosjekterende arkitektur/interiør/ansvarlig søker

År

2008-2011

Oppdragsgiver

Diakonissehuset Lovisenberg

Team

Vibeke T. Dahle, Martin Lindebæk Nielsen

Fotograf

Are Carlsen

_DSC4998_edited.jpg
_DSC5145.JPG
_DSC5161.JPG

Bygget måtte totalrehabiliteres etter brann og ble i den sammenheng ombygget fra hybler med felles bad til 63 studenthybler med eget bad og 4 avdelings barnehage over de 2 nederste etasjer. Barnehagen har 4 baser av totalt 60 barn. 

_DSC4941.JPG

Bygget ligger i skrånende terreng og har derfor utgang fra begge barnehageetasjer til terreng og også fra studenthyblene som ligger i to etasjer fra 3. etasjeplan. Disse har fått en bro som går over utearealet til barnehagen og inn i 3. etasje.

_DSC4933.JPG
_DSC4974.JPG

Barnehagen er utformet med fellesarealer som sanserom, gymrom og teaterplass og gir gode muligheter for variert lek og tilrettelagt aktivitet for barna.

_DSC5116.JPG
_DSC4970.JPG
_DSC4951.JPG

Nye innganger er etablert i hvit betong som kontrast til byggets røde teglfasader. Disse ble tegnet for å skjerme og gi rom for de funksjonene barnehagen trenger ved utearealet sitt. Bygget hadde også krav til tilgjengelighet og inngangene har fått nye ramper.

_DSC5165.JPG

Barnehagen har fått store innvendige skyvevegger hvor man kan stenge av til mindre arealer eller åpne opp for større utfoldelse. Eksisterende gulvbrønner er benyttet til skattekammer og kunstutsmykking laget av barna.

LOVISENBERGGATA 13

LILLEHAMMER IDRETTSBARNEHAGE

bottom of page