top of page
1322 Sundgata 11 fra sentrum.jpg

SUNDGATA 11

Sted

Eidsvoll sentrum

Program

Leilighetsbygg i 7 etasjer med næring i 1 etasje

Areal

ca 1800 m2 BRA

Fase

Skisseprosjekt/detaljregulert

Yran & Dahle arkitekter

Ansvarlig prosjekterende arkitektur/ansvarlig søker

År

(2018) 2021-

Oppdragsgiver

Martin Johnsen Holding AS

Team

Vibeke Thoresen Dahle, Tidligere:  VTD, Jan Rune Slang, Stein Høglund

Illustrasjon tidligere prosjekt

Romfarer arkitekter AS

Bygget inneholder ca 33 leiligheter og cafe i 1 etasje. På taket er en felles takterrasse. Bygget vender mot Sundtoppen og er detaljregulert inn i Kommunens områdeplan i 2018. Yran & Dahle overtok prosjektet i 2021 og omtegner prosjektet.

STASJONSLØKKA

SOLLITOPPEN

bottom of page