top of page
Stabekk_DSC3851.jpg

STABEKK SKOLE

Sted

Stabekk, Bærum, Viken

Program

Barneskole 1-7

Areal

5500m2 BTA

Fase

Skisseprosjekt/forprosjekt/detaljprosjekt

VTD

Prosjekterende arkitektur/ ansvarlig inventar

Romfarer arkitekter AS

Ansvarlig prosjekterende arkitektur/inventar/ansvarlig søker

År

-2004

Oppdragsgiver

Bærum kommune

Team

Harald Rønning, Jørn Olav Ask, Vibeke Thoresen Dahle

Fotograf

Are Carlsen

Stabekk_DSC2594.jpg
Stabekk_DSC2590.jpg

Skolens bygninger er lagt i en u-form hvor bygningene skjermer skolens uteareal fra trafikkstøy og hvor nabotomtens trekledde kolle avslutter uteanlegget mot øst. Glassgangen binder sammen bygningene og skaper en portal inn til skolegården. Stabæk er en to-parallell barneskole fra 1-7 trinn med 400 elever og 55 ansatte.

Stabekk_DSC3902.jpg
Stabekk_DSC3739.jpg

Skolens undervisningsarealer er fordelt i to fløyer, med 1-4. alderstrinn plassert øst i anlegget og 5-7. alderstrinn mot vest. Sentralt i anlegget ligger felles undervisningsrom og administrasjon i en i 3 etasjers bygning for å gi et representativt uttrykk mot adkomsten, mens det øvrige anlegget er oppført i 2 etasjer. Det er lagt stor vekt på å separere skittene og rene soner ved at all elevadkomst til anlegget skjer fra skolegården gjennom egne garderober for hvert klassetrinn. Anleggets ytre fasader er i hovedsak forblendet med mørk teglstein, de indre fasader mot skolegården er i hovedsak beiset lektepanel.

TORGET 3

SUNDET BRYGGE

bottom of page