top of page
Sagene.Bad.48.jpg

SAGENE BAD

Sted

Sagene, Oslo

Program

Rehabilitering og ombygging Sagene bad bygget 1900

Areal

1200 m2 BRA

Fase

Skisseprosjekt/forprosjekt/detaljprosjekt

VTD

Ansvarlig partner, prosjektleder/ansvarlig søker, først for Romfarer ark, fra 2021 Yran & Dahle ark AS

År

2018-2022

Oppdragsgiver

Sagene utvikling AS (Fram AS: deler av fasade og tak)

Team

Vibeke Thoresen Dahle, Kerstin Otterbein Nilsen, Jørn Olav Ask, Julia Yran

Fotograf

Jiri Havran

Sagene.Bad.33.jpg
Sagene.Bad.07.jpg
Sagene.Bad.19.jpg
Sagene.Bad.01.jpg
Sagene.Bad.28.jpg

Rehabilitering av den vernede svømmehallen og badet fra 1900 i samarbeid med Byantikvaren. Bygningens eksteriør, konstruksjon og noen rom er fredet. Ombyggingen gjelder nye krav til tilgjengelighet for hele bygget, alle tidligere tekniske arealer i kjeller er ombygget til tilgjengelige garderober og nytt terapibasseng i den gamle kokskjelleren.

Sagene.Bad.16.jpg
Sagene.Bad.17.jpg
Sagene.Bad.40.jpg

Badets andre interiører er tilbakeført og restaurert.

Sagene.Bad.26.jpg
Sagene.Bad.24.jpg
Sagene.Bad.23.jpg

NÆRING OG BOLIGER SKEDSMO

STASJONSLØKKA

bottom of page