top of page
image008-kopi.png

TORGET 3

Sted

Sundet Eidsvoll

Program

leilighetsbygg med høyhusdel, 51 leiligheter og næring 1 etasje. Utstilling toppetasje

Areal

5970 m2 BRA

Fase

Skisseprosjekt/detaljregulering

VTD

Prosjektleder arkitektur, ansvarlig søker for Romfarer arkitekter AS

År

2016-

Oppdragsgiver

Sollitoppen AS

Team

Vibeke T. Dahle, Jan Rune Slang, Alexandra Skandali

Illustrasjon

XR

image010-kopi.png
image007-kopi.png

Torget 3 er et nybyggprosjekt nord i Eidsvoll sentrum, som Romfarer arkitekter har utviklet parallelt med prosjektene Sundet brygge og Sollitoppen, som ligger på naboeiendommene. Torget 3 består av et bygningsvolum på tre til fem etasjer, som er base for et tårn på totalt 14 etasjer. Tårnet markerer nordenden av Eidsvoll sentrum, og vil være et fondmotiv i enden av Sundgata, sett fra sentrum.

image009-kopi.png
9233_00003-kopi.jpg

Både i basen og tårnet blir det leiligheter av ulik størrelse. Øverst i tårnet planlegges et offentlig tilgjengelig utsiktspunkt og utstillingsrom, mens det planlegges café på gateplan. Parkering legges i kjelleren, med direkte adkomst fra boligetasjene. Bygget får lyse, lette fasadematerialer. Balkonger planlegges som jernkonstruksjoner - som en hilsen til Eidsvolls jernverkshistorie.

SOLLITOPPEN

STABEKK SKOLE

bottom of page