top of page
Overblikk ferdig photoshoppet.jpg

NÆRING OG BOLIGER SKEDSMO

Sted

Skedsmo kommune

Program

Butikksenter, helsesenter og 137 boliger fordelt på blokk- og småhusbebyggelse

Areal

14 500 m2 BTA

Fase

Mulighetsstudie

VTD

Prosjektleder arkitektur for Romfarer arkitekter AS

År

2015

Oppdragsgiver

Bori Boligbyggerlag AS

Team

Vibeke Thoresen Dahle, Ola Hoseth, Jan Rune Slang, Stein Høglund

Illustrasjon

Romfarer arkitekter AS

Torget alt 2_photoshoppet.jpg
Fra brua endelig_photoshoppet.jpg

MARIENLYST SKOLE

SAGENE BAD

bottom of page