top of page
_DSC2256.JPG

KJELSÅS SKOLE

Sted

Kjelsås, Oslo

Program

Skole 1-7 trinn for 790 elever, med barnehage

Areal

Ombygging 5000 m2, Nybygg 7000 m2

Fase

Skisseprosjekt/forprosjekt/detaljprosjekt

VTD

Prosjektleder Interiør og inventar, brukermedvirkning

Romfarer arkitekter AS

Ansvarlig prosjekterende arkitektur/interiør/ansvarlig søker

År

2010-2012

Oppdragsgiver

Undervisningsbygg Oslo KF

Team

Stein Høglund, Vibeke T. Dahle, Kerstin Otterbein Nilsen, Shyam Sundar, Heidi Strorbråten

Fotograf

Are Carlsen

_DSC1893.JPG

Skolen rommer etter ombygging 790 elever, barnehage for 144 barn og ny flerbrukshall. Prosjektet omfatter ombygging av skolebygninger oppført i 1913, 1937 og 1957, og riving av deler av det gamle. Etter ombygging og utbygging fremstår skolen som et moderne universelt utformet skoleanlegg med gode utearealer.

_DSC2112.JPG
_DSC1916.JPG

Det er etablert et nytt sentralt adkomstparti og vestibyle som knytter sammen ny og gammel skole. Aula, kantine, flerbrukshall, bibliotek og administrasjon er nært knyttet dette sentrale området i skoleanlegget. Ombygging av kommunikasjonsveier har gitt universell tilgjengelighet i hele skoleanlegget. I nybygget er flerbrukshall lagt på nedre nivå. Tribune i hallen har direkte atkomst fra vestibyle på nivå 2.

_DSC2187.JPG

Nybyggets hovedkonstruksjon er 2 fagverksbjelker med lengde 44m og høyde 7m som spenner på langs av flerbrukshallen. Fagverkets høyde utnyttes til nivå 3 i bygningen som rommer undervisningsarealer, arbeidsplasser og tekniske rom.

HASLE LINJE

LOVISENBERGGATA 13

bottom of page