top of page
120302 Eksteriør kveld.jpg

HASLE LINJE

Sted

Hasle, Oslo

Program

Ombygning av vinmonopolets gamle produksjonslokaler til boliger og næring

Areal

50 000 m2

Fase

Konkurranse/Skisseprosjekt/Forprosjekt

VTD

Prosjektleder arkitektur Romfarer ark, ansv.prosjekterende

Romfarer arkitekter AS

Ansvarlig prosjekterende arkitektur/ansvarlig søker kulvert med innkjøring parkeringskjeller

År

2011

Oppdragsgiver

Høegh eiendom AS

Team

Vibeke Thoresen Dahle, Harald Rønning, Ola Hoseth, Jørn Olav Ask, Kerstin Otterbein Nilsen, Kjersti Aase Winjum, Anke Müller, Benedicte Sofie Hoelsbrekken, Christian Schmitthenner, Fredrik Pedersen, Ida Johanne Andersen Ve, Marcus Runesson, Paal Clement Wenger Hagene

Illustrasjon

Mir

Skjermbilde 2022-09-29 kl. 11.55.08.png
Skjermbilde 2022-09-29 kl. 12.02.17.png
Hoegh_Parkview_Highres Preview_Copyright www.mir.no.jpg
B 002.jpg

Romfarer arkitekter vant konkurranse om omtegning av Vinmonopolets gamle produksjonslokaler på Hasle i 2011. Bygningen skulle inneholde boliger, hotell, treningssenter, småbedrifter, forretning, servering og parkeringskjeller.

Hoegh_Calm Hour_Highres Preview_Copyright www.mir.no.jpg

Vårt mål var å beholde det industrielle preget i bygningen mens vi transformerte bygget til ny bruk. Et av de største grepene var å klare å bevare stålsøylene synlige i bygget, disse står hver 5.meter i grid, og transformasjonen av den tette fasaden. Nye innganger ga mulighet for en større åpenhet i et tidligere lukket bygg. Glasstakene i lysgårdene ble bevart i to av lysgårdene (i alt 4) over handel og serveringsarealer for å skape lyse fellesarealer og samlingsplasser i de dype arealene.

1997_Haslelinje_Bygg1_Fasade_revidert.jpg

Teglbåndet rundt bygget har vært en viktig bevaringsfaktor for Byantikvaren. Riveflaten etter bygg 10 og 20 som lå inn mot Bygg 01 på Nordvestsiden erstattet vi med en glassfasade. Det høytsittende originale vindusbåndet som går rundt hele Bygg 01 ble markert også i denne nye glassfasaden. Man kan således se den originale rytmen av vinduene rundt hele bygget. Høytsittende vinduer på hovedfasaden ble supplert med laveresittende vindusfelt. Fasader i korset som strekker seg 2 etasjer over hovedvolumet fikk vinduer addert på siden av eksisterende samtidig som det ble tatt ut større felt for innvendig innglassede terrasser.

B 001.jpg
interiør 8.jpg

ERLING GRØNLANDSVEG

KJELSÅS SKOLE

bottom of page